Gemapa & duurzaamheid

Op het bedrijf wordt zo duurzaam als mogelijk geteeld dit is afhankelijk van verschillende factoren.

Energie

Om onze productie tot stand te brengen moeten wij onze serre’s verwarmen dit doen we doormiddel van wkk’s. Wat houdt wkk in, dit zijn gasmotoren die naast warmte en co² ook elektriciteit produceert.  Co² heeft de plant nodig voor het fotosynthese proces (niet te verwarren met co, het gene voor ons en ook de planten schadelijk is).  De elektriciteit die niet op het bedrijf van nut kan zijn wordt op het elektriciteitsnet geïnjecteerd.

Om de warmte zoveel mogelijk in onze serre’s te houden wordt er gebruik gemaakt van een dubbel energiescherm dit bespaart ons 45% aan energie.  Het energiescherm zorgt dat de uitstraling van het koude dekglas met de warme omgeving in de serre zo laag mogelijk is.  Dit energiescherm scherm dient tijdens dagen met scherpe zon instraling tevens als zonnescherm.

Wanneer de warmte niet in de serre kan gebruikt worden overdag, zoals tijdens zonnige dagen wordt de warmte opgeslagen in 2 buffertanks met een gezamenlijke inhoud 4 200m³.

Antiworteldoek

Op het bedrijf gebruiken we zo weinig mogelijk plastic. Op de grond ligt een antiworteldoek welke 10 jaar blijft liggen t.o.v. plastic folie die jaarlijks dient vernieuwt te worden.

Substraat

Er wordt gekweekt op een substraat die heeft als grote voordeel dat we exact weten wat onze plant opneemt aan voedingsstoffen.  Op dit substraat wordt 2 teeltjaren geteeld.

Recyclage van water

Per dag wordt 30% teveel aan water gegeven dit wordt allemaal opgevangen en volledig hergebruikt.

Opslag van regenwater

Regenwater is voor onze planten het beste water, daardoor wordt al het hemelwater opgevangen en opgeslagen in 2 waterbassins met een een inhoud van 60 000 000 miljoen liter water.  Zo kunnen we lange droge periodes ook overbruggen en dient er geen grondwater aangewend te worden.

Selectieve bestreiding

Gemapa teelt paprika volgens het Flandria label. Deze geïntegreerde teeltwijze houdt in dat ziekten zoveel mogelijk bestreden wordt met natuurlijke vijanden. Zo kunnen we 90 % van de ziekten bestrijden door middel van natuurlijke vijanden. Het resterende wordt behandeld met selectieve chemische middel zodat onze goede insecten niet af gedood worden.

Compostering afval

De touwen langs waar de planten omhoog groeien zijn vervaardigd van maiszetmeel. Op het einde van de teelt worden de paprikaplanten en de touwen gehakseld. Na enkele maanden van compostering vindt men niets meer terug van het touw en kan het organisch materiaal gebruikt worden als bodemverbeteraar buiten onze serre’s.