Over ons

Marc Lambrecht en Gerda De Neve telen al sinds 1990 paprika op een bestaand bedrijf van 9000m² met poothoogte van 2,8m.  Het bedrijf is sindsdien in verschillende stappen gegroeid.  In 1997 is er 200m van de bestaande locatie gestart met een nieuw bedrijf van 2ha en poothoogte van 4,5m met bijhorende sorteerloods. Dan is ook de overstap gemaakt van zware olie naar aardgas. In 2004 is de dochter Liesbeth mee in het bedrijf gekomen. In 2007 is er bij de nieuwe locatie een serre gebouwd van 3ha met een poothoogte van 5,5m & op de oude locatie werden de serres afgebroken. In 2018 is er achter de serre die in 2007 werd geplaatst een serre bijgekomen van 2.7 ha. In 2020 werd de serre die in 1997 geplaatst werd afgebroken & vervangen door een energiezuinigere serre & tevens met 1 ha uitgebreid zodat alles mooi aansluit.

Gemapa

Om het hoofd te bieden aan de hoge gaskost werd er geïnvesteerd in een warmtekrachtkoppeling (wkk) van 2 MW, sinds 2018 werd een 2de motor bijgeplaatst van 2,6MW. Een wkk is een motor die draait op aardgas, stookolie, biomassa of biosgas en kan verschillenda wattages hebben. De wkk die wij gebruiken werkt op aardgas. Deze wkk levert elektriciteit, warmte & CO². De teveel geleverde elektriciteit wordt op het net gestoken. De CO² wordt gebruikt voor de planten. De warmte wordt gebruikt voor het op temperatuur houden van de serres en het water in de buffertank.

Een vlucht over de serre.